Rada Naukowa III Forum

Janusz Andres (Przewodniczący)

Rafał Drwiła
Bogusław Kapelak
Marcin Smaga
Jerzy Wordliczek
Krzysztof Żmudka

Komitet Organizacyjny  III Forum

Janusz Andres (Przewodniczący)

Tomasz Galewicz
Agnieszka Frączek-Gębczyk
Paweł Krawczyk
Marta Przybył
Wiesław Pyrczak


 


Patroni Medialni