Włącz ułatwienia dostępu

ZARZĄDZANIE

Jakość i Bezpieczeństwo w Ochronie Zdrowia
Bezpieczeństwo pacjenta w zarządzaniu ochroną zdrowia i badaniach klinicznych
Piątek, 15 września 2023
SALA HARMONIA
09:00 - 10:00
Sesja 1. Bezpieczny szpital.
Prowadzący: Marcin Mikos (Kraków)

Marcin Mikos

Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, Kraków

Marcin Mikos - dr nauk o zdrowiu, mgr prawa, sekretarz Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa pacjenta, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.


1. Bezpieczny szpital – doświadczenia szpitala klinicznego – Marcin Krzanowski (Kraków)
2. Bezpieczny szpital – doświadczenia szpitala powiatowego – Marek Haber (Sucha Beskidzka)
3. Bezpieczny szpital z perspektywy publicznego płatnika – Elżbieta Fryźlewicz – Chrapisińska (Kraków)
Dyskusja
10:00 - 11:00
Sesja 2. Bezpieczeństwo pacjenta w systemie podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej.
Prowadzący: Michał Bedlicki (Kraków)

Michał Bedlicki

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków

P.o dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Współtwórca Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Programu Akredytacji w Ochronie Zdrowia. Wykładowca w zakresie zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Tworzył standardy Akredytacyjne dla Szpitali Ostrych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Szpitali wąskoprofilowych. Wizytator Akredytacyjny z ponad 25 letnim doświadczeniem w tym zakresie. Konsultant szpitali wdrażających narzędzia jakościowe. Autor Rankingu „Bezpieczny Szpital” publikowanego w Rzeczpospolitej. Autor publikacji w zakresie jakości i bezpieczeństwa pacjenta. Prowadził badania nad monitorowaniem wskaźników jakości w polskich szpitalach. Organizator ponad 20 Konferencji „Jakość w Opiece Zdrowotnej”. Współtwórca systemu badania opinii pacjentów „PASAT”, „PASAT OPEN”, Rejestru Odleżyn. Członek grupy wskaźników jakości i bezpieczeństwa pacjenta OECD. Doradca WHO w zakresie wdrażania systemów zewnętrznej jakości. Wieloletni Członek Zarządu Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce. Autor pierwszego ogólnopolskiego badania n.t. kultury bezpieczeństwa w szpitalach „QBA”. Interesuje się wykorzystaniem technologii informatycznych służących bezpieczeństwu pacjentów i wykorzystanie e-zdrowia dla poprawy komunikacji w opiece zdrowotnej.
, Beata Buchelt (Kraków)

Beata Buchelt

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Dr hab. Beata Buchelt, Prof. UEK Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany w dziedzinie ekonomii w naukach o zarządzaniu o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. Członek Rady Ekspertów NIL. Członek Rady Naukowej Fundacji Nie widać po mnie. Dyrektor Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia UEK. Członek wielu zespołów eksperckich związanych z projektowaniem i wdrażaniem metod i narzędzi ZZL. Visiting professor w Roosevelt University, Chicago, USA oraz Pforzheim University, Pforzheim, Niemcy. Ambasador i członek wspierający Polskiej Federacji Szpitali. Współpracownik European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Członek Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej. Stypendystka Senior Fulbright Awards w ramach którego zrealizowała projekt badawczy p.t. High Performance Work Practices: Physicians’ Perspective. Od ponad 20 lat badaczka obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Autorka kilkudziesięciu publikacji związanych z zarządzaniem personelem w podmiotach medycznych, w tym monografii nagrodzonej przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN pt. Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach.

11:00 - 11:15
Przerwa kawowa
11:15 - 12:15
Sesja 3. Bezpieczna farmakoterapia.
Prowadzący: Jarosław Woroń (Kraków)

Jarosław Woroń

Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, Kraków

Jarosław Woroń doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista farmakologii klinicznej , kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz starszy asystent lecznictwa Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie . Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu, psychofarmakoterapią, antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi, a także problemem interakcji leków w praktyce klinicznej. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, Polskiego Towarzystwa Fitoterapii oraz Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce . Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej.


1. Farmakoterapia nieprawidłowo dobrana w rzeczywistości polskiego szpitala - jak postępować – Jarosław Woroń (Kraków)

Jarosław Woroń

Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, Kraków

Jarosław Woroń doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista farmakologii klinicznej , kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz starszy asystent lecznictwa Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie . Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu, psychofarmakoterapią, antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi, a także problemem interakcji leków w praktyce klinicznej. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, Polskiego Towarzystwa Fitoterapii oraz Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce . Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej.

2. Jatrogenizacja polekowa jako konsekwencja niekorzystnych interakcji leków – czy można jej skutecznie zapobiegać – Jarosław Woroń (Kraków)

Jarosław Woroń

Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, Kraków

Jarosław Woroń doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista farmakologii klinicznej , kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz starszy asystent lecznictwa Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie . Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu, psychofarmakoterapią, antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi, a także problemem interakcji leków w praktyce klinicznej. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, Polskiego Towarzystwa Fitoterapii oraz Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce . Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej.

3. Standardy antybiotykoterapii w Oddziale Intensywnej Terapii – korzyści przełożone na praktykę kliniczną – Joanna Zorska (Kraków)
12:15 - 13:15
Sesja 4. Bezpieczeństwo badań klinicznych.
13:15 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:00
Sesja 5. Sesja Rzecznika Praw Pacjenta: Co zrobić, aby ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta spełniła oczekiwania pacjenta?
Prowadzący: Bartłomiej Chmielowiec (Warszawa)

Bartłomiej Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec (MBA) – Rzecznik Praw Pacjenta, radca prawny, wcześniej dyrektor w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracował też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biurze Rzecznika Finansowego. Urząd Rzecznika Praw Pacjenta sprawuje od 30 października 2017 r.
Jako Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przykłada bardzo dużą wagę do jak najszerszego wsparcia pacjentów, czyniąc to również przed sądami cywilnymi – uczestnicząc w rozprawach na prawach przysługujących prokuratorowi. Wspiera też placówki medyczne, m.in. wydając objaśnienia prawne i edukując w zakresie realizacji praw pacjenta. Od 2022 r. Rzecznik Praw Pacjenta obsługuje też Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, zapewniający szybką ścieżkę rekompensaty dla osób, u których wystąpiły działania niepożądane po szczepieniach.
Bartłomiej Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada też tytuł Master of Business Administration (MBA), uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Bartłomiej Chmielowiec jest też autorem i współautorem licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu problematyki prawa cywilnego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowego, w tym kompleksowego komentarza do przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
, Tomasz Młynarski (Warszawa)

1. Odpowiedzialność karna za skutki medycznego błędu organizacyjnego - Rafał Kubiak (Łódź)

Rafał Kubiak

Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego, Łódź
oraz Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego


Dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. UŁ i prof. UM w Łodzi, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, a także pełni obowiązki Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz komisji etyki badań naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest także biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Specjalizuje się w zakresie karnej odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i pracowników medycznych oraz ich prawnej ochrony, a także unormowań prawnych dotyczących czynności nieterapeutycznych.

Dyskusja
15:00 - 16:00
Sesja 6. Autonomia i prawa pacjenta w aspekcie bezpieczeństwa i jakości.
Prowadząca: Dorota Karkowska (Kraków)

Dorota Karkowska

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska, prof. UJ; radca prawny. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Prawa i Administracji w 1994 r. na kierunku Administracja i w 1998 r. na kierunku prawo. W 2000 r. obroniła i otrzymała tytuł doktora nauk prawnych, a w 2014 r. tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych. W 2015 r. otrzymała tytuł Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku Profesora uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Fundacji, ekspert - Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie, Dyrektor Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; Członek Rady Nadzorczej Lege Farmaciae, członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego; Fundacja Rodzić po Ludzku 2012– i obecnie; Członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie - przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta; Fundator i Prezes Ius Medicine; Honorowy patronat: Stowarzyszenia Polskie Amazonki - Ruch Społeczny; 2015 – 2017 Wiceprezes Fundacji Eksperci dla zdrowia; 2015- 2018 Doradca Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz przewodnicząca Zespołu ds. Studiuów Strategicznych; Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2016-2020 r. jako przedstawiciel organizacji pacjentów; Członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 2016 -2020 r.; Komisja Orzekająca o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie od 2018 r. pełniona funkcja - przewodnicząca; Doradca Prezesa Rady Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych do lity 2021 r. Od 2021 r., Członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Od 2022 r. Kancelaria Radcowska - Dorota Karkowska. Od 2022 r. powołana po raz drugi do Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: (I) prawa pacjenta oraz (II) statusu zawodów medycznych, warunków pracy i płacy w sektorze opieki zdrowotnej, w szczególności bezpieczeństwo i higiena pracy w powiązaniu z elementami organizacji i zarządzania, (III) analiza przyczyn i następstw zdarzeń niepożądanych w sektorze opieki zdrowotnej oraz (IV) prawne i organizacyjne uwarunkowania prowadzenia badań klinicznych oraz prawo farmaceutyczne. Aktywnie uczestniczy w kampaniach społecznych organizowanych i prowadzonych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; Członek Kapituły Konkursy organizowanego przez Fundację Rodzić po Ludzku, Anioły Rodzić po Ludzku 2021; https://gdzierodzic.info/anioly-rodzic-po-ludzku-2021 - obecnie Nagroda Rzecznika Praw Pacjenta - Zasłużony dla Ochrony Praw Pacjenta 06.11.2018 r. z okazji 10 – lecia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


16:00 - 17:00
Sesja 7. Sesja Organizacji Pacjentów i Organizacji Pozarządowych działających na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta.
Prowadzący: Magdalena Kołodziej (Warszawa), Stanisław Maćkowiak (Warszawa)
17:00
Wnioski z II Interdyscyplinarnego Forum BP w zakresie poprawy bezpieczeństwa pacjenta w kontekście zarządzania ochroną zdrowia
 


 
Organizatorzy i Partnerzy


Patroni Medialni