Włącz ułatwienia dostępu


SPOŁECZEŃSTWO

Niedziela 17. września 2023 - plener przy Tauron Arena Kraków
11:00 - 16:00
Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta WHO

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta pod hasłem „Zaangażowanie pacjenta i jego rodziny warunkiem bezpieczeństwa”

Organizator: Fundacja „Bezpieczny Pacjent”

Bezpieczne środowisko ma wpływ na zdrowie ludzi, a zdrowie ludzi przyczynia się do zachowania równowagi ekologicznej. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju przynosi korzystne efekty, a w opiece nad pacjentem oznacza to uwzględnianie aspektów medycznych, psychologicznych i społecznych, aby zapewnić jak najlepsze wyniki leczenia. Istotne też są działania prewencyjne, aby zapobiegać chorobom czy minimalizować ryzyka wystąpienia powikłań. Zdrowe nawyki i proekologiczne wybory przyczyniają się do ogólnego dobrostanu społeczeństwa.
Fundacja „Bezpieczny Pacjent” skupia swoje działania na edukacji i podnoszeniu świadomości społeczeństwa. Pacjenci muszą być edukowani na temat swoich chorób i terapii, aby mogli współpracować z opiekunami medycznymi.
Dlatego w Światowym Dniu Bezpieczeństwa Pacjenta prowadzić będziemy:
1. Działania edukacyjne i informacyjne Fundacji „Bezpieczny Pacjent” oraz organizacji pacjentów w zakresie profilaktyki, leczenia i organizacji ochrony zdrowia.
2. Warsztaty Polskiej Rady Resuscytacji „Pierwsza pomoc warunkiem bezpieczeństwa”.
3. Akademia NFZ – multimedialne kioski oraz broszury informacyjne o profilaktyce i prozdrowotnych nawykach i postawach.
4. Gry planszowe dla dzieci i dorosłych: Jem zdrowo, Grunt to zdrowie.
5. Ewaluacja uczestników za pomocą ankiety „ Zaangażowanie pacjenta i rodziny w bezpieczeństwo pacjenta”.


  
Organizatorzy i PartnerzyPartner ZłotySponsorzyPatroni Medialni