Włącz ułatwienia dostępu
 

SZANOWNI PAŃSTWO

W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ

Systemy raportowania 
i analizy zdarzeń 
niepożądanych 
w celu poprawy
bezpieczeństwa pacjenta

Bardzo prosimy o  wypełnienie poniższej anonimowej ANKIETY
w związku z obchodzonym w tym roku w dniu 17 września Dniu Bezpieczeństwa Pacjenta WHO
pod hasłem Pacjent i Rodzina Warunkiem Bezpieczeństwa.

Prof. Janusz Andres


Zaangażowanie pacjenta i rodziny w bezpieczeństwo pacjenta

 
Dane osoby wypełniającej (ankieta jest anonimowa)

Płeć :


Wiek :

Wykształcenie :

Wykonywany zawód :

Adres email (dobrowolnie) :


Stwierdzenie 1 :

*Zdarzenia niepożądane powinne być zawsze ujawniane osobom odnoszącym *szkodę i ich rodzinom :

*Zdarzenie niepożądane – zdarzenie, którego skutkiem jest wystąpienie u pacjenta
*szkody (której można było uniknąć) związanej z ochroną zdrowia


Stwierdzenie 2 :

Raporty dotyczące szkody doświadczonej przez pacjentów i ich rodziny powinny być regularnie omawiane na szczeblu organów zarządzających :


Stwierdzenie 3:


Pacjenci i rodziny, które doznały szkody, powinni otrzymać stałe wsparcie psychologiczne i inne, bezpłatne, jeśli sobie tego życzą :


Stwierdzenie 4:

Ofiarom szkód powinno zapewnić się dodatkowe leczenie i opiekę zgodnie z wymaganiami, bezpłatnie i przez nowy zespół kliniczny, jeśli taka jest ich preferencja :


Stwierdzenie 5:

Pacjenci i rodziny, które doznały szkody powinni być zaangażowani w projektowanie działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia szkody (jeśli sobie tego życzą) :


Stwierdzenie 6:

Pacjenci i rodziny, które doznały szkody powinni odgrywać ważną rolę w kształceniu i szkoleniu studentów i personelu medycznego :