Szanowni Państwo,

 
Zapraszam do udziału w III Interdyscyplinarnym Forum Bezpieczeństwa Pacjenta, które odbędzie się w Krakowie w dniach 20 - 21 września 2024 r. pod hasłem „Od idei do impementacji”.

Forum to jest kontynuacją sygnowanej w 2022 roku Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta. W obliczu licznych zagrożeń, w tym zapaści systemów ochrony zdrowia, bezpieczeństwo jest dla nas wszystkich najwyższym priorytetem i wymaga powszechnego konsensusu w celu praktycznej realizacji zasad bezpieczeństwa. Profilaktyka i powszechna edukacja jest niezbędna, jeżeli chcemy osiągnąć społecznie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pacjenta. Posiadamy narzędzia i wiedzę, które musimy adaptować i implementować w centralnych i lokalnych strukturach ochrony zdrowia, zdając sobie sprawę z faktu, że jesteśmy na początku drogi.

Jak zwykle program Interdyscyplinarnego Forum Bezpieczeństwa Pacjenta oparty jest na III Filarach: medycynie, zarządzaniu ochroną zdrowia oraz aktywnym udziale społeczeństwa. Tematyka Forum obejmować będzie wykłady na temat bezpieczeństwa pacjenta jako priorytetu ochrony zdrowia, prawnych aspektów bezpieczeństwa pacjenta, finansowaniu ochrony zdrowia w aspekcie jakości i bezpieczeństwa oraz wniosków wynikających z pandemii Covid-19  w ochronie zdrowia. Sesja Konsultanta Krajowego obejmie bezpieczeństwo w anestezjologii i intensywnej terapii 2024. Ponadto podczas Forum skupimy się na bezpieczeństwie okresu okołoporodowego, nowościach w resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii oraz terapii bólu. Omówimy zasady funkcjonowania bezpiecznego szpitala, problem jakości i bezpieczeństwa w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz bezpieczeństwo z punktu widzenia pacjenta. Sesja Sygnatariuszy Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta 2022 zakończy III Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta  w Krakowie. 

Prof. Janusz Andres

Przewodniczący Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego
III Interdyscyplinarnego Forum Bezpieczeństwa Pacjenta


 


Patroni Medialni