Włącz ułatwienia dostępu


PROGRAM FORUM


15-16.09.2023

II INTERDYSCYPLINARNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA

MEDYCYNA

„Zaangażowanie pacjenta i rodziny warunkiem bezpieczeństwa"

Wydarzeniem tym rozpoczynamy „Dekadę Bezpieczeństwa Pacjenta“, jako kontynuację zainicjowanego w roku ubiegłym projektu „Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta“ Renomowani wykładowcy przedstawią interdyscyplinarne aspekty nie tylko anestezjologii i intensywnej terapii w obliczu współczesnych wyzwań medycyny.

Zobacz

15.09.2023

II INTERDYSCYPLINARNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA

ZARZĄDZANIE

„Zaangażowanie kluczowych interesariuszy i partnerów w działania mające na celu zapobieganie błędom w leczeniu i ograniczanie szkód związanych z lekami.“

Popieramy i propagujemy wizję globalnego planu działania na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021–2030, zmierzającego do podjęcia działań na rzecz eliminacji możliwych do uniknięcia szkód w służbie zdrowia oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów polegających do unikaniu możliwych do uniknięcia uszczerbków na zdrowiu pacjentów oraz usunięcia ryzyka ich powstawania w służbie zdrowia.

Zobacz

17.09.2023

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA

SPOŁECZEŃSTWO

„Zaangażowanie pacjenta i jego rodziny warunkiem bezpieczeństwa”

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta jest jednym z globalnych dni zdrowia publicznego WHO. Został ustanowiony w 2019 roku przez Siedemdziesiąte Drugie Światowe Zgromadzenie Zdrowia poprzez przyjęcie rezolucji WHA72.6 „Globalne działanie na rzecz bezpieczeństwa pacjentów ”. Globalne dni zdrowia publicznego oferują ogromny potencjał podniesienia świadomości i zrozumienia problemów zdrowotnych oraz mobilizowania i wsparcia dla działań, od społeczności lokalnej po arenę międzynarodową.

Zobacz


  
Organizatorzy i PartnerzyPartner ZłotySponsorzyPatroni Medialni