Włącz ułatwienia dostępu

Termin II Interdyscyplinarnego Forum Bezpieczeństwa Pacjenta
15-17 września 2023 r.

Forma realizacji konferencji
Stacjonarnie

Miejsce organizacji konferencji
Centrum Konferencyjne Fabryczna
ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków
https://ckf13.pl/

Organizatorzy
Fundacja Bezpieczny Pacjent oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. Ludwika Bierkowskiego
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
e-mail: biuro@bezpiecznypacjent.pl
www.bezpiecznypacjent.pl

Biuro organizacyjne Forum
Symposium Cracoviense
ul. Rakowicka 1/14, 31-511 Kraków
tel. +48 12 4227600
e-mail: kontakt@bezpiecznypacjent.pl
www.bezpiecznypacjent.pl

Opłata rejestracyjna
250 zł brutto (rejestracja do 31 lipca)
350 zł brutto (rejestracja od 1 sierpnia)

Opłata rejestracyjna obejmuje udział w obradach, egzemplarz książkowy Wytycznych resuscytacji 2021, certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej, serwis kawowy.

Opłaty można przesłać za pomocą:
- przelewu bankowego na konto Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
Nazwa i adres banku: ALIOR Bank S.A. ul. Łopuszanska 38D, 02-232 Warszawa
Numer konta: PL25 2490 0005 0000 4600 7407 5287

*Wszystkie opłaty bankowe powinny zostać pokryte przez uczestnika.*

- płatności on-line w systemie dotpay.pl (po zarejestrowaniu, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem bezpośrednio do platformy płatności on-line dotpay.pl)

Dodatkowe koszty:
  • 1-dniowy voucher na lunch 75 zł
  • Wydarzenie Towarzyszące: 200 zł

Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany automatycznie do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie przesłane natychmiast po zarejestrowaniu na stronie interentowej wydarzenia. Dokonanie rejestracji jest zobowiązaniem finansowym, które działa zgodnie z warunkami anulacji.
 
Podczas rejestracji prosimy o uważne wypełnianie danych nabywcy do umieszczenia na fakturze.
W szczególności już w momencie zakupu musicie Państwo wskazać, czy nabywcą jest osoba fizyczna czy inny podmiot (np. firma, stowarzyszenie, uczelnia). Późniejsza zamiana danych (z danych osoby fizycznej na dane innego podmiotu) na opłaconej zaliczkowo fakturze nie będzie możliwe.
Sprostowanie omyłkowo wprowadzonych danych podatnika możliwe będzie  tylko w drodze wystawienia noty korygującej przez nabywcę  zgonie z art. 106k ustawy o VAT.

Informacja dla osób sponsorowanych przez firmy
Zgłoszenia osób sponsorowanych przez firmy powinni dokonać przedstawiciele firm, podając imię i nazwisko osoby sponsorowanej, adres email, nr telefonu oraz dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.

Rezygnacja z udziału w konferencji
Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Biura Organizacyjnego.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 31.07.2023 r. zostanie zwrócona połowa depozytu, natomiast po tym terminie depozyt nie będzie zwracany.

Wydarzenie towarzyszące 15.09.23r. g.19:00-21:00 - udział dodatkowo płatny

Program wydarzenia do pobrania tutaj

Wydarzenie nie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska oraz  firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Informacja dla prelegentów
Szablon prezentacji do pobrania tutaj


  
Organizatorzy i PartnerzyPartner ZłotySponsorzyPatroni Medialni