Włącz ułatwienia dostępu

List Nr 5 Prezesa PTAiIT z dnia 12 grudnia 2022 r.

Szanowni Państwo,
  • Minął rok i trzy miesiące mojej kadencji w sprawowaniu funkcji Prezesa PTAiiT. Był to rok niezwykle burzliwy, w którym boleśnie odczuliśmy i nadal odczuwamy skutki pandemii i wojny na Ukrainie. Opublikowany raport OECD o sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce na tle innych krajów uświadamia mam z jakimi problemami będziemy musieli się zmierzyć – zachęcam do zapoznania się z raportem.
  • W dniach 20-22 października br. odbył się w Gdańsku III Kongres Towarzystw Naukowych, w czasie którego zachęcałem Towarzystwa do udziału w inicjatywie Interdyscyplinarnego Bezpieczeństwa Pacjenta.
  • W dniach 17-19 listopada br. w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Pułapki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii - tym razem dla uczczenia 60 rocznicy działalności Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Poznaniu – tej niezwykle zasłużonej dla anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce jednostki akademickiej. Gratulacje! Przy okazji zebrał się w Poznaniu Zarząd PTAiIT na dziesiątym już Posiedzeniu kadencji 2021-2024.
  • U ubiegłym tygodniu w dniach 7-10 grudnia br. w Ośrodku CEEA w Krakowie zakończyliśmy kolejny w tym roku stacjonarny kurs CEEA Nr 6 p.t.: Medycyna okołooperacyjna, w czasie którego odbyły się z udziałem Konsultanta Krajowego dwie ważne dyskusje na tematy: Poradnia anestezjologiczna i jej rola w optymalizacji przedoperacyjnej oraz Sedacja okołoproceduralna – wyzwania, regulacje. Wnioski z dyskusji otrzymacie Państwo w informacji Konsultanta Krajowego.
zdjęcia wykładowców i uczestników kursu CEEA
  • Kurs CEEA nr 1. Klatka piersiowa i oddychanie odbędzie się w Krakowie w dniach 19-22 kwietnia 2023 roku – zapisy pod adresem www.ceea.pl
  • II Forum Interdyscyplinarnego Bezpieczeństwa Pacjenta odbędzie się w Krakowie w dniach 15-17 września 2023 roku. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem www.bezpiecznypacjent.pl
plakat II Interdyscyplinarnego Forum Bezpiezeństwa Pacjenta, Kraków 15-17 września 2023, Centrum Konferencyjne Fabryczna 13
  • W imieniu ZG PTAiIT Życzę Państwu Spokojnych i Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes PTAiIT