Rada Naukowa II Interdyscyplinarnego Forum Bezpieczeństwa Pacjenta


Przewodniczący:

 • Janusz Andres

 
 • Grzegorz Cebula

 • Wojciech Gaszyński

 • Waldemar Hładki

 • Ryszard Lauterbach

 • Alicja Macheta

 • Piotr Müller

 • Andrzej Mysiak

 • Marcin Smaga

 • Teresa Weber-Lipiec

 • Jerzy Wordliczek

 • Mirosław Ziętkiewicz  
Organizatorzy i PartnerzyPartner ZłotySponsorzyPatroni Medialni