Włącz ułatwienia dostępu


Kraków 2022
Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta
Kraków 15-17 września 2022 roku

Z okazji Pierwszego Kongresu Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta oraz przypadającego w dniu 17 września 2022 r. Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta

(1), my, niżej podpisani Sygnatariusze

Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta

działając na rzecz promocji bezpieczeństwa pacjenta, jako podstawowego i niezbędnego fundamentu systemu ochrony zdrowia, popierając treści zawarte w dokumentach: Globalne działania na rzecz bezpieczeństwa pacjenta (2), Rola polityków i liderów ochrony zdrowia w implementacji działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta (3), apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich aktywności umożliwiających realizację celów zawartych w Globalnym planie działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030 (4) Światowej Organizacji Zdrowia oraz w Deklaracji Helsińskiej o bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii (5,6) i niniejszym deklarujemy interdyscyplinarną współpracę na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta.
  1. Ogłoszenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta WHO 2022
  2. Agenda WHA 72.6 zgromadzenia 28 maja 2019 Globalne działania dla Bezpieczeństwa Pacjenta
  3. Rola polityków i liderów ochrony zdrowia w implemetacji działań na rzecz Bezpieczeństwa pacjenta
  4. Globalny plan działań na rzecz bezpieczeństwa pacjenta na lata 2021-2030
  5. Deklaracja Helsińska o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii (DeHeBePA)
  6. Dziesięć lat Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie pacjenta w anestezjologii

Sygnatariusze

(na zdjęciu od lewej: Jan Duława - Prezes Towarzystwa Internistów Polskich, Grzegorz Wrona – Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej, Radosław Owczuk – Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT), Janusz Andres –Prezes PTAiIT, Stanislaw Maćkowiak – Prezes Federacji Pacjentów Polskich, Janusz Pokorski – Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz – Zarząd Główny Polskie Towarzytwo Medycyny Ratunkowej, Barbara Kutryba – Wiceprezes Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Aleksander Konturek – Zarząd Główny Towarzystwo Chirurgów Polskich, Jarosław Woroń – Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Badania Bólu)