Szanowni Państwo

Już za niecały miesiąc 15 września - spotykamy się w Krakowie na II Interdyscyplinarnym Forum Bezpieczeństwa Pacjenta. Gorąco zapraszam do udziału!

Dzisiaj bezpieczeństwo jest dla nas wszystkich najwyższym priorytetem i to nie tylko ze względu na znajdującą się w głębokim kryzysie ochronie zdrowia, ale także w obliczu codziennym zagrożeń, m. in. z powodu przedłużającego się konfliktu zbrojnego blisko naszych granic.
Podczas dwudniowych stacjonarnych obrad w nowo otwartym Centrum Kongresowym Fabryczna 13 przedstawimy współczesne wyzwania i możliwe rozwiązania problemu bezpieczeństwa pacjenta jakie ma do zaproponowania anestezjologia i intensywna terapia oraz podkreślimy konieczność i znaczenie współpracy pomiędzy wszystkimi specjalnościami w duchu Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta Kraków 2022.

Również Sesja Konsultanta Krajowego, a także Sesja Polskiej Rady Resuscytacji wskażą drogi dla poprawy bezpieczeństwa pacjenta w przyszłości, a eksperci z zakresu zarządzania i prawa w ochronie zdrowia przedstawią wytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa w szpitalu oraz w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, ale przede wszystkim omówią praktyczne znaczenia obowiązującej od paru dni „Ustawy o Jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta”.

Dbanie o bezpieczeństwo jest naszym podstawowym i wspólnym obowiązkiem zarówno rządzących, jak i pracowników ochrony zdrowia, ale przede wszystkim nas wszystkich – całego społeczeństwa – zgodnie z mottem tegorocznego, przypadającego na dzień 17 września Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta: Rola pacjenta i rodziny w zapewnieniu bezpieczeństwa.


Do zobaczenia już wkrótce w Krakowie!
Prof. Janusz Andres
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego II Interdyscyplinarnego Forum Bezpieczeństwa Pacjenta
Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Prezes Fundacji „Bezpieczny Pacjent”
 
 

 

 
Organizatorzy i PartnerzyPartner ZłotySponsorzyPatroni Medialni